KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK

KRPP - ofron web shërbimin, për qasje elektronike në kuadër të përmbushjes së standardeve OCDS.

Standardi i të dhënave të hapura për kontraktimet (OCDS) është krijuar për të siguruar publikim dhe shpërndarje të të dhënave të hapura për kontratat publike në të gjithë ciklin e prokurimit publik, dhe të cilat janë të ripërdorshme dhe të lexueshme nga makina dhe vegla softuerike.

Çasja dhe konsumimi i të dhënave të hapura në këtë web faqe mund të bëhet nga API listuar ne kuadër të menusë, apo ne linkun:

https://ocdskrpp.rks-gov.net/Help »

Lista sipas buxhetit

Te listuara munde ti gjeni kompanite qe kan marre me se shumti projekte sipas vleres totale.

Per me shume »

Lista sipas kompanive

Te listuara munde ti gjeni kompanite qe kan nenshkruar me se shumti kontrata.

Per me shume »

Lista Institucion/Kompani

Ne kete liste munde ti gjeni kompanite te cilat kan marre me se shumti projekte sipas kombinimit institucion/kompani.

Per me shume »